Vi ser möjligheter, gör du?

Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. För oss är det viktigt att se möjligheter och att ständigt förbättra för våra kunder.

Vill du vara en del av vårt uppdrag och utvecklas på vår it-avdelning?

Att arbeta på
Kronofogden

Presentation av Kronofogdens it-avdelning

Skuldkollen – Kunskap för livet om pengar och skulder

Kronofogden i samarbete med Bris - om pengar och oro.

Om Kronofogden

Många förknippar oss främst med att vi driver in skulder. Ja, vår vanligaste uppgift är just att hjälpa dem som inte fått betalt. Men vårt uppdrag är större än så. Förutom att vi är med och säkerställer finansieringen av den offentliga sektorn jobbar vi tillsammans med andra myndigheter och aktörer med att motverka brottslighet och vi gör ett brett förebyggande arbete, bland annat i skolorna.

För att vi bli en mer modern myndighet som möter våra kunders behov är arbetet med att digitalisera våra tjänster inne i en intensiv fas. Det ställer höga krav på vår it-avdelning och vi behöver bli fler.

Vår vision:
“Alla betalar och ingen blir överskuldsatt.”

Är du vår nästa
medarbetare?

Lediga jobb

Här finns länkar till alla jobb på vår it-avdelning. Via annonsen kommer du till en länk för att skicka in din ansökan. Tveka inte att höra av dig till kontaktpersonerna i annonsen om du undrar något.

Vill du prata med en av våra utvecklare? -Ring Johnny på 010-579 26 34!

Frontend-utvecklare

I rollen som Frontend-utvecklare kommer du att få arbeta i högt prioriterade – och strategiskt viktiga IT-projekt. Du kommer bidra till den digitaliseringsresa som myndigheten genomför. Då du kommer vara en del av detta arbete redan från start kommer du ha möjlighet att påverka både gällande vilka verktyg och ramverk som ska användas men även till viss del hur vi ska arbeta med digitalisering. Du får vara med och utveckla våra nya system samt modernisera förvaltningsprojekt, ditt arbete kommer därför vara mycket omväxlande. Våra system är komplexa och flertalet av dem är integrerade med andra myndigheter som exempelvis Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket. Här finns goda möjligheter att både bredda och specialisera sig inom rollen som Frontend-utvecklare men även få chansen att gå vidare i karriären till andra roller inom IT- avdelningen. Du kommer att arbeta i ett av våra agila projekt samtidigt som du ingår i ett team av medarbetare som alla arbetar med systemutveckling. Kronofogdens IT-avdelning består idag av ca 80 kompetenta utvecklare.

Läs mer om jobbet och gör ansökan »

Frontend-utvecklare


.Netutvecklare till Kronofogden IT

I rollen som .Netutvecklare får du möjligheten att arbeta i IT- projekt som är strategiskt högt prioriterade för att utveckla och stötta Kronofogdens kärnverksamhet. Vi arbetar integrerat med hela processen från utveckling till förvaltning, från krav till färdig lösning. I rollen som utvecklare hos oss får du jobba med alla steg i processen. Våra system är komplexa och flertalet av dem är integrerade med andra myndigheter som exempelvis Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket. Här finns goda möjligheter att både bredda och specialisera sig inom rollen som .Netutvecklare men även få chansen att gå vidare i karriären till andra roller inom IT- avdelningen. Du kommer att arbeta i ett av våra agila projekt samtidigt som du ingår i ett

Läs mer om jobbet och gör ansökan »

.Netutvecklare till Kronofogden IT


Configuration Manager till Kronofogden it

Vi bygger lösningar baserade på Java och .NET. Som Configuration Manager ansvarar du för leveranser och installation av mjukvara. Du säkerställer spårbarhet mellan krav, design, kod, test och leverans. Det innebär att du håller ihop utvecklings-, test- och produktionsmiljöer i unix/linux och/eller Windows. Du säkerställer att projekten använder de verktyg och den CM-metodik som vi har beslutat om, och ger tekniskt stöd. Du arbetar med versionshanteringssystem, byggstöd och applikationsservrar. Vidare har du hand om integration i och mellan system, kvalitetssäkring och automatisering, och stöttar projektledningen med ditt CM-perspektiv. Vi ställer höga krav på konfigurationsstyrning av komponenter och tjänster och förväntar oss att du bidrar till vidareutvecklingen av denna styrning. Du ansvarar även för och stödjer andra projekt med integrationer och beställningar gentemot driften.

Läs mer om jobbet och gör ansökan »

Configuration Manager till Kronofogden it


Teamchef för Projektstyrning till Kronofogden it

Att vara chef i den omvärld vi lever i handlar mycket om att förbereda arbetsplatsen för framtida utmaningar. I dagsläget driver vi flertalet stora och viktiga projekt som syftar till att utveckla effektiva och smidiga lösningar till gagn för de medborgare vi kommer i kontakt med. I rollen som teamchef för projektstyrningen är översikten och samordningen av pågående projekt central. Den operativa uppföljningen, analysen och rapporteringen av projekten är vägen till rätt prioriteringar i rätt takt med hela it-avdelningens pågående förändringsresa. Du kommer att arbeta med att vidareutveckla relevanta metodstöd för projektstyrning och ha ansvaret för att vidareutveckla samverkan mellan projektledare och förvaltningsledare it. Vid introduktion av nya projektledare har du en viktig roll med både det översiktliga perspektivet och det samordnande ansvaret. Du ingår i den operativa ledningen för it-avdelningen och arbetar i nära samverkan med övriga chefer inom it. Utöver detta är ditt engagemang för att ständigt förbättra och utveckla projektarbetet tillsammans med övriga medarbetare viktigt. Du agerar utifrån de krav och värderingar som ligger till grund för it-avdelningens uppdrag. Du har personalansvar för ett team med 15-25 medarbetare samt ett ansvar för teamets budget, kompetensförsörj­ning och arbetsmiljö. Du bidrar till att utveckla organisationen utifrån myn­dighetens vision, strategier, mål, framtida arbetssätt, värderingar och kultur. Du ansvarar också för att kommunicera, konkretisera och göra budskapen kring dessa områden begrip­liga för medarbetare och konsulter inom it-avdelningen.

Läs mer om jobbet och gör ansökan »

Teamchef för Projektstyrning till Kronofogden it


Vi samarbetar med Skatteverkets personalenhet när vi rekryterar.
Det innebär att du blir kontaktad av dem fast det är hos oss du har sökt arbete.

Har du varit anställd hos Kronofogden tidigare? Läs mer om företrädesrätt till återanställning.

Är det något du vill fråga om jobb hos oss?

Om du vill komma i kontakt med oss kan du lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig. Om du hellre vill ha kontakt per telefon istället för mejl kan du ange ditt telefonnummer i fältet meddelande. Vi ser fram emot att höra av dig!

Dela med dig

Tipsa om
dessa tjänster

Säkert har du någon i ditt nätverk med rätt kompetenser.
Dela gärna denna sida.